karate

Karate

 

Vi tränar Shotokan Karate-Do, en gammal och traditionell karatestil, som dock utvecklats till att anpassa dagens moderna samhälle.

 

Karate-Do kan översättas med "den tomma handens väg". Kara (tom), te (hand) och Do (väg). Det betyder att vi inte använder några vapen under träningen.

 

Shotokan är den stil av Karate-Do som vi tränar. Shoto är smeknamnet på den som la grunden till det vi tränar idag (Gichin "Shoto" Funakoshi). Kan betyder träningslokal (dojo).

 

Shotokan var också namnet på hans första dojo.

 

Målet med träningen är att alla ska känna att Karate-Do kan betyda något positivt och stärka banden mellan kropp och själ. Träningen läggs upp så att den passar alla oavsett vilken nivå man själv befinner sig på.

 

Vi tränar Kihon(grundtekniker) Kata("mönster") Bunkai(tillämpning på kata) Kumite(fight) och Taiso(hård, fysisk träning).

Träning som hela tiden grundar sig på självförsvar.

 

För att träna karate spelar det ingen roll om du är gammal eller ung, kille eller tjej. Det behövs inte heller några förkunskaper. Över 25 000 personer

mellan 10 och 60 år tränar karate enbart i Sverige. Vissa ser det som en konst, andra enbart som motion och självförsvar.

Genom karaten har många fått ökat självförtroende.

Det är dessutom ett skönt sätt att träna upp sina muskler, få en stark kropp och god hållning samtidigt som DU lär dig självförsvar.

 

 

 

(text från Roy Anderssons bok Karate-do Nyumon)

 

Kihon: Genom kihon-övningar uppövar vi tekniken,styrkan,snabbheten och balansen.

 

 

Kumite: Genom kumite-övningar stärker vi våra armar och ben genom den hårdhänta kontakten med motståndaren. Vi lär oss avståndsbedömning och reaktion och vi vänjer oss att uthärda motståndarens attityd och blick. Samtidigt lär vi oss motståndarens svagheter.

 

 

Kata: Kata är den verkliga grundvalen i systemet. Genom oändliga upprepningar av de uråldriga kata-formerna utvecklar vi genom tillämpning av kihon-teknikerna vår inre styrka och den verkliga budo attityden . De långsamma momenten som finns i de flesta kata, befrämjar utvecklingen av den mentala kontrollen och det inre kraftflödet av ki. Den som utför kata som vanlig kihon kommer att stanna i utvecklingen och begränsa karaten till en rent fysisk träning. En kata måste alltid utföras under djup koncentration och under iakttagande av den korrekta rytmen och de riktiga pauserna.

 

 

Sammanfattningsvis vill jag säga att, i kihon övar man karate, i kumite tillämpar man karate, och i kata utövar man karate

 

 

Kata

 

Kata, form eller mönster, är den kanske viktigaste träningsformen i Karaten. Självklart så kan man lära sig praktiskt användbar karate utan att ägna sig åt Kata-träning, men för att bemästra och nå en djupare förståelse av karaten måste man träna mycket Kata.

En Kata som den utförs i Karate, är en övning som består av en serie sammanhängande tekniker som blockeringar, slag och sparkar mot fingerade motståndare. Man utför Katan ensam eller i grupp. Inom Shotokan finns det idag ett flertal Kata som tränas mer eller mindre regelbundet. Kata ligger också i graderingssystemet, vilket betyder att man inför en ny grad (nytt bälte) måste visa upp sina färdigheter i bland annat Kata.

För att skaffa sig en ännu djupare förståelse för Katan och dess tekniker så tränar man "Bunkai", tillämpning på Kata. Detta innebär att man plockar ut vissa delar ur en kata och övar tillämpningar mot en eller flera träningspartners som utför olika attacker.

 

 

Dom Kata som traditionellt tränas i Shotokan Karate är följande:

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Kanku Dai

Enpi

Jion

Hangetsu

Jitte

Gankaku

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Kanku Sho

Bassai Sho

Chinte

Sochin

Nijushiho

Gojushiho Sho

Gojushiho Dai

Wankan

Unsu

Jiin

Meikyo

 

Junrokatorna som ligger i vårat graderingssystem. Dessa Kata ligger utanför den traditionella Shotokan Karaten men är väl så viktiga för att utveckla en bred Karate. För den som sedan önskar få en ännu djupare inblick i Shihan Asai's Karate finns det många fler Kata att lära sig och ta del utav.

 

Junro kata betyder steg för steg eller "Step by step" (ett av sensei Asai's favorituttryck på engelska), och utvecklades av Asai som en bas för Koten (klassisk) kata, och för att introducera neko-ashi dachi och 360 kaiten (vändningar). Asai sensei hävdar i sin undervisning att Neko-ashi dachi är en mycket viktig kihon-tachikata (grundställning) och bör introduceras så tidigt som möjligt i karateträningen. Han menar att man måste utveckla en "fjäderliknande" effekt i sin karateteknik för att utvinna explosivitet i kamp.

 

Utför man Neko-ashi dachi korrekt så är det den bästa klassiska ställningen för att utveckla denna explosivitet. Han menar också att sanbyakurokuju-do kaiten (360 rotation) och gyaku-kaiten (omvänd rotation), måste tränas regelbundet som en del av kihon-keiko. Denna träning övar upp balansen och snabbheten hos utövaren.

 

 

Junro Shodan tränar hikioshi (push and pull), skiftandet av ma'ai (avstånd) med hjälp av kontrollerande ben och höfter. Kontroll av stödbenet är kärnan i den här katan och gyaku zuki är den genomgående tekniken till skillnad från Heian kata med sin oi-zuki.

 

Junro Nidan utvecklar olika morote-wasa (två-hands-tekniker). När man använder båda händerna samtidigt för att blockera och slå, två-hands attack, eller två-hands blockering, måste man bibehålla korrekt hållning via bäckenet.

 

Junro Sandan tränar olika grundläggande uchiwaza (slag-tekniker). Asai Sensei utvecklade denna kata för att påvisa försummelsen av olika tekniker bland karateutövarna. Både vertikala, horisontala, innifrån, utifrån, och frammåt och bakåt - roterande tekniker tränas i denna kata.

 

Junro Yondan innehåller en hel del rotationer som utvecklar koshi-kaiten (höft-rotationen). Endast genom att bibehålla höften på samma höjd kan man utvinna maximal kraft och snabbhet, och samtidigt bibehålla balansen.

 

Junro Godan som är den sista katan i serien tränar grundläggande unsoku (förflyttning). Dom förflyttningstekniker som ingår i katan är följande: Aiyumibashi (bridge step); Kosa-aiyumibashi (cross bridge step); Yori-ashi (slide step); Okuribashi (sending step); och tsugi-ashi (flower cut step).

 

Kumite

 

Kumite innefattar alla partnerövningar i Karate och kan översättas med sparring. I den moderna Karaten har den informella kumiten (tävlingsfight) fått stor betydelse. Men det är fortfarande den formella kumiten som är den viktigaste kumite-formen. Det finns flera olika former av kumite men i första hand skiljer man på formell, och informell Kumite.

 

Formell kumite är lika rituell och koncentrerad som kata. Varje attack, och ofta även blockering och kontring är förutbestämd. De vanligaste formerna av formell kumite är följande:

Gohon Kumite

Sambon Kumite

Ippon Kumite

Ippon Gaeshi Kumite

 

 

 

Informell Kumite brukar indelas i halvfri och fri Kumite. Halvfri Kumite är den informella formen av ippon kumite och benämns ju ippon kumite eller ippon ju kumite. I ju ippon kumite är attacken förutbestämd, medans blockering och kontring väljs helt fritt.

Ju kumite, eller fri kumite, är Karatens tävlingsform när det gäller kamp. I denna kumite-form är varken attack eller försvar förutbestämt utan man fightas helt fritt.

 

Kihon

 

Den allmänna grundläggande Karate-träningen kallas för Kihon och kan närmast liknas vid skuggboxning. Kihon-övningarna omfattar slag, sparkar, blockeringar, förflyttningar, vändningar och ställningar, som övas utan motståndare.

Det första nybörjaren får lära sig är att forma knytnäven och hur kroppshållningen ska vara. Därefter går man vidare och lär sig den första handtekniken choku-tsuki, och följande blockeringstekniker: yodan-age-uke, soto-ude-uke, gedan-barai och uchi-ude-uke.

 

Den första sparktekniken man lär sig är en spark rakt framåt och kallas för mae-geri. När dessa tekniker sedan skall tillämpas i rörelse måste eleven lära sig den kanske viktigaste ställningen i karate, nämnligen zenkutsu-dachi.

I Karaten tränas Kihon-övningar i regel helt under ledning av instruktören som räknar, enligt tradition på japanska. Kihon-träningen är viktig och här läggs grunden för den personliga utvecklingen i Karaten, repetition efter repetition

 

.